Who’s this writing?

Susanne  – neu Siw – ydw i.

Dw i’n byw yn yr Almaen heddiw, ond mi oeddwn i’n byw yng Nghymru yn y 1990au. Fe astudiais i Gymraeg, Anthropoleg ac Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan.

Dw i’n gweithio fel tiwtor Saesneg a Chymraeg mewn canolfan addysg i oedolion yn Wolfenbüttel.

Got that?

For those of you who didn’t:

I’m Susanne – or Siw. I live in Germany today, but used to live in Wales in the 1990s. I studied Welsh, Anthropology and Celtic Studies in Aberystwyth and Llanbedr Pont Steffan (Lampeter). I work as a language tutor (English and Welsh) at an adult education centre in Wolfenbüttel.

 

 

 

Impressum:

Responsible for all content on this site, apart form external links:

Susanne Beyer

Schöppenstedter Str. 23, 38170 Vahlberg, Germany.

Email: SiwanMai@yahoo.de

%d bloggers like this: