Blwyddyn newydd – blog newydd!

Croeso cynnes and welcome to Ymlaen! This is the new blog for all of you who are in the process of learning Welsh  – Cymraeg!!! – and would like some company on the way.

Learning any language can be a slow, confusing and sometimes also a very lonely experience, and learning Welsh is no exception. Especially when you haven’t got the time or opportunity to join regular classes. I know. I’ve been there. And most of my students have, too. Which is where Ymlaen comes in.

What can you expect from Ymlaen?

Ymlaen will bring you easy-to-digest bits and pieces of grammar, useful words and phrases, short articles in easy Welsh, book reviews, and some more general advice on the tactics of language learning. Most of it will be in English, some of it will be in Welsh, and hopefully all of it will be of use for some of you out there. So stay tuned and make sure to watch this space!

By the way: At the bottom of all my posts you will find the necessary Welsh vocabulary.

Who’s this writing anyway?

Susanne ydw i – neu “Siw”. Dw i’n byw yn yr Almaen heddiw, ond mi oeddwn i’n byw yng Nghymru yn y 1990au. Fe astudiais i Gymraeg, Anthropoleg ac Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan. Dw i’n gweithio fel newyddiadurwraig ac fel tiwtor Cymraeg (a Saesneg…) mewn canolfan addysg i oedolion yn Wolfenbüttel.

Dych chi’n gwybod ble mae Wolfenbüttel? Wel, edrychwch ar y map:

IMG_0477

If you did understand that, you will now know that I (Susanne or Siw) live in Germany today, but was living in Wales in the 1990s. I studied Welsh, Anthropology and Celtic Studies in Aberystwyth and Llanbedr Pont Steffan (Lampeter). I work as a journalist and as a tutor of Welsh (and English….) at an adult education centre in Wolfenbüttel.

 

Iawn? Wel, diolch am eich diddordeb! Wela i chi nes Ymlaen!

 

Hwyl fawr,

Siw

 

Geirfa / Vocabulary:

addysg – education

(yr*) Almaen – Germany

*And yes, you definitely need the definite article before Almaen. In Welsh it’s “the Germany”!

anthropoleg – anthropology

astudiaethau – studies

ble – where

blwyddyn – year

byw – to live

canolfan – centre

Celtaidd – Celtic

croeso  (i) – welcome (to)

Cymraeg  –  Welsh (language)

Cymru – Wales;

yng Nghymru – in Wales

cynnes – warm

diddordeb – interest

diolch – thanks

edrych – to look

gweld – to see

Wela i chi! – See you!

Wela i chi nes ymlaen! – See you soon!

gweithio  – to work

gwybod – to know

iawn – alright, okay

Can also mean “very” as in da iawn, “very good”.

map – map (And who said Welsh was difficult????)

newydd – new

newyddiadurwr – journalist

newyddiadurwraig – a female journalist

oedolion – adults (one adult would be oedolyn)

tiwtor – tutor

ymlaen – onward, forward

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso Cymraeg

ymlaenwelsh View All →

I’m Susanne and I teach Welsh (oh, and English!) in Wolfenbüttel, Germany.

10 Comments Leave a comment

 1. Dw i wedi mwynhau darllen eich post !
  Dw i yn dysgu Cymraig gyda duolingo a ssiw am tua chwech mis.
  Dw i wedi ymddeol.
  Dw i’n byw yn Seisneg ond hoffi i ymweld a Cymru.
  Dw i yn gobeithio bod fy Cymraeg yn iawn (???). 🙂

  Like

 2. Helo Siw,

  Oes pobl yn yr Almaen sy’n dysgu Cymraeg?

  Fel Valerie, dw i’n dysgu Cymraeg ers tua hanner blwyddyn (ar ôl ymweld â Chymru yn yr haf a chwympo mewn cariad â Chymru).

  Cyfarchion o Wlad Belg.

  (and please correct any mistakes I made 😉

  Like

  • Hylo Tom! Diolch yn fawr am eich sylw – a llongyfarchiadau ar eich Cymraeg (perffaith!). Oes, mae llawer o Almaenwyr sy’n dysgu / siarad Cymraeg. Dw i’n cynnig cwrs newydd (i ddechreuwyr) ym mis Chwefror – hyd yn hyn mae wyth o bobl yn y dosbarth.

   Like

   • Pob lwc i chi (ac i’r dysgwyr, wrth gwrs :))

    Hwrê i siaradwyr Almaeneg neu Iseldireg, does dim rhaid i ni ddysgu sut i ynganu’r CH neu’r R.

    Like

 3. yn gyntaf: Mae’n ddrwg gen i: mae fy Nghymraeg i’n sylfaenol iawn (a dw i’n ceisio ysgrifennu yma heb google translate 😉

  @Susanne: Llongyfarchiadau am eich blog chi! Mae’r blog yn diddorol a digrif iawn! Diolch yn fawr!

  @Tom Peeters: . Sut dych chi’n dysgu Cymraeg yn Gwlad Belg? Does ddim dosbarth Cymraeg yn Gwlad Belg, dw i’n meddwl? Ac ble dych chi’n byw? (dw i’n byw yn Gwlad Belg hefyd, you see (ti’n gweld (?))

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: